Strona główna

TOP CEBULA

Technika i technologia bezzagonowej produkcji cebuli systemem ścieżek technologicznych

CEL OPERACJI

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie do praktyki rolniczej nowej technologii i metody organizacji produkcji cebuli lepszej jakości i większej wartości użytkowej, wykorzystując innowacyjne konstrukcje maszyn specjalnie w tym celu opracowanych.

previous arrow
next arrow
Slider

TYTUŁ OPERACJI

Technika i technologia bezzagonowej produkcji cebuli systemem ścieżek technologicznych

CEL OPERACJI

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie do praktyki rolniczej nowej technologii i metody organizacji produkcji cebuli lepszej jakości i większej wartości użytkowej, wykorzystując innowacyjne konstrukcje maszyn specjalnie w tym celu opracowanych.

OPIS OPERACJI

Uzasadnienie potrzeby realizacji operacji.
Cebula zajmuje II miejsce w krajowej produkcji warzyw i jest głównym gatunkiem eksportowym. Odbywa się głównie w systemie zagonowym, reszta realizowana jest w systemie bezzagonowym. W pierwszym systemie nasiona wysiewane są w pojedynczych lub podwójnych (co 5-8 cm) rzędach przy międzyrzędziach powyżej 24 cm a koła ciągnika poruszają się w ścieżkach pomiędzy zagonami (szerokość zagonu zależy od rozstawu kół). W drugim natomiast międzyrzędzia (mechanicznie pielęgnowane) wynoszą 30 lub 45 cm a ślady kół generowane są pomiędzy rzędami roślin. W efekcie plantacje pokryte są śladami po kołach, których udział w całej powierzchni plantacji wynosi od 17% do 30% w zależności od rozstawu kół i szerokości ogumienia. Gleba na tej powierzchni śladów wyłączona jest z efektywnej produkcji oraz wymaga energochłonnej uprawy przywracającej produktywność. Jest też siedliskiem chwastów i chorób wymagającym pielęgnacji. Zdegradowana nadmiernym ugnieceniem ulega erozji w wyniku spływu wody (spływy wynoszą od 7,5% do 32% objętości wody zależnie od powierzchni śladów). Wypłukiwany jest nawóz i pestycydy aplikowane na plantacji. Odkryta gleba w szerokich międzyrzędziach sprzyja także stratom wody przez parowanie i emisji GHG. Zasadne są więc innowacyjne działania proekologiczne, zwiększające konkurencyjność produkcji.
Wprowadzenie głównej innowacyjnej idei (zwiększenie efektywnej powierzchni uprawnej kosztem powierzchni śladów kół) wymaga opracowania 3 nowych maszyn: obecne siewniki nie pozwalają na wysiew z tak wąskimi międzyrzędziami, a ścinacze i wyorywacze nie wykonują swej pracy przed kołami ciągnika, a także opracowania technologii wykorzystania tych maszyn i metody organizacji prac w produkcji cebuli (przy uwzględnieniu tych maszyn).